רקינג הורס - Racking Horse - ו ספיד ראקינג סינגלפוט ההבדל

 

 

 

The Racking Horse is horse breed derived from the Tennessee Walking Horse, recognized by the USDA in 1978. It is known for a distinctive singlefoot gait. The breed has its own organization, the Racking Horse Breeders' Association of America, headquartered in Decatur, AL. Its goal is to preserve the breed in a natural state with little or no artificial devices that enhance gait. The horse's tail is naturally raised without nicking. Some classes allow special shoes that enhance action but chains and other devices are not allowed. The practice of soring, illegal under the Horse Protection Act, is not seen within the Racking horse world

 https://www.youtube.com/watch?v=vR30abmET2g&feature=share 

בלינק הזה ניתן לראות  אירוע רקינג

 

 

מילון מושגים

Walking Horse.
סוסי צעד מזן טנסי.

Geited 4 Beat Horse.
סוסי צעד במקצב ארבע פעימות (לא בהכרח טנסי יש גם זנים נוספים כמו פוקס טרוטר. מאוונטיין הורס. קאנטאקי מאונטיין הורס. פרוביאן פאסו. איסלאנדי. פאסו פינו. מאנגלארגה. טננוביאן. ועוד).

Racking horse.
סוסי צעד במקצב 4 פעימות קצב מוגבר.

Seed Racking horse.
סוסי צעד במקצב 4 פעימות מהיר מתחת ל 20 מייל לשעה.

Speed Racking Singlefoot Horse.
סוסי צעד ממקצב 4 פעימות משלב איטי עד מקצב ראאקינג מהיר, אלה העוברים שלב זה מעל ל 20 מייל לשעה, ובתנועתם מובחנת נגיעה אחת של רגל קדמית בניצב, כאשר כל האחרות ללא מגע עם הקרקע. וכאשר מצב זה נראה ברציפות על ציר זמן, בו ניתן להבחין זאת בוודאות.

כל שימוש אחר במונח "סינגל" או "Singlefoot" מקרי לחלוטין ובאחריות המשתמש בלבד. 

 

 

 Since the time America began, the Racking Horse has been legendary for its beauty, stamina and calm disposition, this noble animal's popularity grew strong on the great southern plantations before the Civil War. It was learned that the horse could be ridden comfortably for hours because of its smooth, natural gait.

The Racking Horse is attractive ...

and gracefully built with a long sloping neck, full flanks, well boned, smooth legs, and finely textured hair. The Racking Horse is considered a "light" horse in comparison with other breeds, averaging 15.2 hands high (a "hand" is considered to be four inches) and weighing 1,000 pounds. Colors may be black, bay, sorrel, chestnut, brown, gray, yellow, cremello, buckskin, dun, palomino, roan, champagne, and even spotted.

The "rack" of the Racking Horse is a bi-lateral four-beat gait which is neither a pace nor a trot. It is often called a "single-foot" because only one foot strikes the ground at a time. The Racking Horse comes by this gait as naturally as walking or striking a bold trot comes to other breeds. He is not to be confused with other breeds, with which the "rack" is an artificially achieved gait resulting from special training. Though he may be shown under saddle, in hand or in harness, and may be flat shod or shown with pads, he still performs the smooth, collected gait which made him famous as a pleasure mount.

Beginning riders have found the Racking Horse to be the answer to their prayers, not only for his extremely comfortable ride, but also because of his unusual friendliness to humans. Beginners and veterans alike can appreciate the opportunities generated by this intelligent, family oriented steed.

In 1975, an act of legislature declared the Racking Horse to be Alabama's State horse. This notoriety, as well as the comfortable ride and beautiful stride makes the Racking Horse a favorite both in the show ring and on the trail.

The RHBAA has programs such as: Futurity Breeders' Association, Pleasure Association, Professional Trainers' Association, Amateurs' Association, Juvenile Auxiliary and Ladies Auxiliary. These divisions are for the purpose of helping members experience the natural abilities of the Racking Horse in its native environment in and outside the show ring, keeping sharp the skill of both rider and horse under saddle and in harness.

Registered Racking Horses are presently found throughout the United States and in several foreign countries. Over 80,000 horses are registered with the RHBAA at its headquarters in Decatur, Alabama.

  

 

סוסי הרקינג  מגיעים משלוחה בקווי הדם לזן סוסי ה סטאנדרברד.

הזן "רקינג הורס"  Racking Horse    הוכרו כזן  נפרד על ידי ארגון ה USDA בשנת 1978, ובהגדרה ראשונית של סינגל פוט.

לזן  קם ארגון משל עצמו שנקרא   RHBA

המטרה הייתה, לאפשר ריבוי טבעי  של הסוסים בעלי התכונה המיוחדת הזו בשטח פתוח מבלי לאלצם לבצע תנועת צעד מאולצת.

זנב הסוסים הללו   מורם באופן טבעי . 

במקצים מסויימים עשו בעלי הסוסים שימוש בפרסות מיוחדות להרמת רגליים, אך היה מובהר כי לא יעשה שימוש באביזרים חריגים כגון שרשראות או אמצעים לא חוקיים אחרים לשם שמירת בריאות הסוסים ורווחתם.

הוקפד להבהיר כי בעולם הרקינג הורס לא נעשה שימוש באמצעים  חריגים  לצורך פסענות כלל.