שליחת סרטון וידאו

יש לעקוב אחר ההנחיות הבאות על מנת להגיש וידאו לצורך רישום סוס על בסיס ביצועים.

 1. הראה את הסוס ללא אוכף מארבע זויות: פונה ישירות למצלמה, ישירות מצד ימין, ישירות מהצד האחורי וישירות מהצד השמאלי, כך שניתן יהיה לראות בברור את סימני הסוס ומבנהו.
 2. הובל את הסוס במעגל בשני הכיוונים.
 3. הרם כל רגל כך שפרסת הסוס תראה בבירור. סוס בעל משקל פרסות עודף, או אביזרים מכל סוג שהוא, על כל אחת מהרגליים, לא יתקבלו ויגרמו לפסילת הסוס.
 4. אכף את הסוס ורכב לפחות כ- 5 דקות בכדי להראות את הילוכו הטבעי. התחל לרכוב בהילוך איטי ובהדרגה הגבר את המהירות. על הסוס להדגים טווח רחב כל האפשר של מהירויות במקצב 4-ביט שווה, בהליכת סינגל פוטינג. אין לאפשר לסוס לבצע פסיעה צדית (פייסינג) או לשבור את המקצב לצורך הגברת מהירות.
 5. על מנת לבצע את הרישום, עליך להיות חבר בשובה, לשלם את התשלום הנדרש, ולוודא כי סוסך עומד בדרישות הרישום.
 6. יש לשלוח את הוידאו יחד עם התשלום הנדרש לכתובת: SHOBA, 506 Niston Lane, Mount Airy, NC  27030

Follow these guidelines to submit a video of your horse for consideration of a performance registration.

 1. Show the horse in hand without a saddle on in 4 views: directly facing the camera, the direct right side, the direct rear side, and the direct left side so the horse's markings and conformation can be clearly seen.
 2. Lead the horse in a circle in both directions.
 3. Pick up each foot so the horse's shoes can be clearly seen.  A horse wearing excessive weight, plantation shoes, pads, or action devices of any kind on any foot will not be accepted for registration.   
 4. Saddle the horse and ride for at least 5 minutes to show his natural gait.  Begin riding him at a walk and then ask for increasing speed.  The horse should demonstrate a reasonably broad range of speed in an even timed, 4 beat, single-footing gait.  At no time should the horse be allowed to become lateral (pace) or break gait for the sake of speed. 
 5. You must be a member of SHOBA, submit the proper fees, and the horse must meet the above registration requirements in order to be registered. 
 6. Mail the video along with the proper fees to: SHOBA, 506 Niston Lane, Mount Airy, NC  27030