מידע לרישום תעודות גזע - Registration Info

שובה מציעה שלוש שיטות לרישום סוסי הרבעה וסוסות, כולל בדיקות DNA. 

רישום אילן יוחסין: סייחים אשר שני הוריהם נרשמו ונבדקו בדיקת DNA עם שובה זכאים לרישום באופן אוטומטי.

אם סוסך אינו עומד בדרישה זו, באפשרותך לבחור בדרך הרישום הבאה :

רישום על בסיס ביצועים:        באפשרותך להגיש וידאו המראה את סוסך מבצע הליכה לקביעת זכאותו לרישום.

כל הסוסים בעבורם תוגש מועמדות לרישום על בסיס ביצועים, ייבחנו על ידי ועדת הביקורת שלנו.

לחץ כאן      לקבלת פרטים נוספים לגבי דרישות רישום והוראות להגשת וידאו.

סרטי וידאו המוגשים לצורך רישום נבחנים על ידי חמישה חברי ועדה.

ועדת ביקורת וצפייה בוידאו  בארה"ב

 • Renee Clark - Hamilton, AL

 • Paul Cook - Nashville, IN

 • Carlos Stanley - Clintwood, VA

 • Sonnie Hardy - Mount Airy, NC 

 • Stan Hardy - Mount Airy, NC

נציג השלוחה בישראל לועדת ביקורת וצפייה בוידאו   שלב א'

למטרת רישום בספר העדר בכפוף לקריטריונים של המרכז  בארה"ב:

       .   ארזי מרדכי - גבעתיים ישראל

קישורים :

 
  

SHOBA Offers Three Methods of Registration Including DNA Typing For Stallions & Mares.

Pedigree Registration:  Foals are automatically eligible for registration if both parents are registered and DNA typed with SHOBA.

If your horse does not meet this requirement then you may choose the following method.

Performance Registration:  You may submit a video of your horse

gaiting to determine eligibility.  All horses submitted for a performance registration will be examined by our Video Review Committee.  Click here for more information on registration requirements and video instructions.

Videos submitted for registration are reviewed by a committee of five members.

Video Review Committee

 • 2011 Review Committee
 • Renee Clark - Hamilton, AL
 • Paul Cook - Nashville, IN
 • Carlos Stanley - Clintwood, VA
 • Sonnie Hardy - Mount Airy, NC 
 • Stan Hardy - Mount Airy, NC

Links: