דרישות רישום

הפסען נדרש להפגין מזג נעים ונינוח, ויש להראות כי ניתן לשלוט בו בקלות.

סוסים המיועדים להשבחה (סוסי הרבעה וסוסות) צריכים להיות בעלי איכות יוצאת דופן במבנה גופם ואופן הילוכם.

סוסים בעלי פגמים משמעותיים, מזג רע, או הילוך בלתי רצוי, לא יתקבלו לרישום.

הפסען נדרש להדגים הליכת ארבע פעימות קצובה ושווה במהירויות שונות. בשום מקרה אין להגביר מהירות על חשבון צורת הליכה נכונה מדוייקת. סוסים אשר יבצעו פסיעה צדית (פייסינג) או ישברו את המקצב, ייפסלו לרישום.

על הפסען לבצע הליכה זו וכן טווח רחב של מהירויות, באופן טבעי וללא עזרי משקל או אביזרי פעולה. הפסען יהיה ללא פרסות, או בעל לא יותר מפרסות שטוחות רגילות על כל ארבע הרגליים. ניתן להשתמש בפרסות המפורזלות בעבודת יד עד3/8 x 3/4 או פחות.

על מנת לרשום את סוסך עליך להיות בעל חברות תקפה.

The Single-Footing horse should demonstrate a pleasurable disposition, a willing nature, and be easily handled and managed.

Horses of breeding status (mares & stallions) should be of exceptional quality in conformation and gait.

No horse with profound conformation flaws, nasty dispositions, or undesirable gait will be accepted for registration.

The Single-Footing horse should demonstrate an even timed, 4 beat gait with a broad range in speed.  At no time should proper form and gait be sacrificed for the sake of speed.  Horses that become lateral (pace) or break gait will not be eligible for registration.

 

The Single-Footing horse is able to perform this gait and range of speed naturally without the aid of weight or action devices.  The Single-Footing horse should be barefoot or no more than keg shod on all four feet.  The use of a handmade keg shoe is permitted as long as it is made of 3/8 x 3/4 stock or less.

You must be a current member in order to register a horse.